Frågor och svar

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad beror halsont på?

  Vad beror halsont på?

  Halsont beror oftast på infektioner som förkylning, körtelfeber eller halsfluss. I de flesta fall orsakar virus, infektionen. Antibiotika och bakteriehämmande medel fungerar bara när bakterier är orsaken medan en virusinfektion läker ut av sig själv. När man har en infektion reagerar kroppen med en inflammation. Vanliga symtom är svullnad, rodnad, värk, värmekänsla och feber.Man får oftast ont i halsen under ett par dagar upp till en vecka. De flesta får ont i halsen några gånger per år.

 • Vad hjälper Zyx mot?

  Vad hjälper Zyx mot?

  Zyx indikation är: “Symtomatisk behandling för att lindra smärta och irritation i mun och svalg.” Zyx ger en lokal smärtlindrande och lätt lokalbedövande effekt i mun och svalg.

 • Kan Zyx hjälpa mot något annat än halsont?

  Kan Zyx hjälpa mot något annat än halsont?

  Zyx lindrar smärta och irritation i mun och svalg.

 • I vilka förpackningsstorlekar och smaker finns Zyx?

  I vilka förpackningsstorlekar och smaker finns Zyx?

  Zyx finns i 20-pack – i smakerna citron, mint, apelsin-honung och eukalyptus. Zyx är sockerfri.

 • Hur behandlar jag mig med Zyx?

  Hur behandlar jag mig med Zyx?

  Zyx finns som 3 mg sugtablett. Man kan ta en tablett 3 gånger dagligen. Behandlingen får inte pågå under mer än 7 dagar. Hjälper inte Zyx mot halsont inom 3 dagar bör man rådfråga läkare (för att finna orsaken till varför man har ont i halsen). Låt sugtabletten långsamt smälta i munnen för att uppnå bästa effekt.På grund av läkemedlets form ska Zyx inte tas av barn under 6 år (små barn kan inte alltid suga på en tablett och tabletten kan fastna i halsen om den sväljs av små barn). Till barn mellan 6 och 11 år ska sugtabletterna ges under kontroll av en vuxen person.

 • Vilken verksam substans har Zyx?

  Vilken verksam substans har Zyx?

  Det aktiva innehållsämnet är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarar 2,68 mg benzydamin). Det är en lokalverkande NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug),med smärtlindrande och lokalbedövande egenskaper. Zyx verkar endast lokalt. Den lilla mängd som tas upp är inte tillräklig för att ge systemiska effekter.Benzydamin ska inte jämföras med ibuprofen eller diklofenak eftersom benzydamins kemiska egenskaper och hur den verkar skiljer sig från andra NSAIDer.

 • Vilka varningar och försiktighetsmått finns?

  Vilka varningar och försiktighetsmått finns?

  Hos ett fåtal patienter kan sårbildning i mun/svalg förorsakas av allvarliga sjukdomar. Patienter, vars symtom inte förbättras inom 3 dagar, måste därför uppsöka sin läkare eller tandläkare.

  •      Zyx Citron och Mint innehåller aspartam (sötningsmedel), som är en fenylalaninkälla, och kan därför vara skadligt för personer med fenylketonuri.
  •     Zyx innehåller isomalt. Patienter som lider av det sällsynta, ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör därför inte ta detta läkemedel.
  •     Zyx bör inte användas om du är överkänslig mot salicylsyra eller NSAID.
  •     Zyx ska inte användas om du har eller har haft astma eftersom Zyx då kan ge upphov till kramper i luftrören.
 • Kontraindikationer?

  Kontraindikationer?

  Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något hjälpämne.

 • Kan Zyx tas under graviditet och amning?

  Kan Zyx tas under graviditet och amning?

  Nej – p g a att adekvata studier saknas.

 • Vilka biverkningar ger Zyx?

  Vilka biverkningar ger Zyx?

  Zyx är mycket vältolererat och ger inga vanliga biverkningar.

  Mindre vanlig biverkning
  (>1/1000, <1/100):

  Fotosensibilitet (kraftig rodnad/hudreaktion vid solljus)

  Sällsynt biverkning
  (>1/10.000, <1/1000):

  Brännande känsla i munnen och muntorrhet

  Överkänslighetsreaktioner

  Mycket sällsynt biverkning
  (<1/10.000):

  Laryngospasm (kramp i struphuvudets passage)

  Angioödem (vätskefylld svullnad)

 • Vilka interaktioner med andra läkemedel eller övriga interaktioner har setts?

  Vilka interaktioner med andra läkemedel eller övriga interaktioner har setts?

  Inga interaktionsstudier har utförts på människa. Den systemiska tillgängligheten är mycket låg. Endast ca 10% tas upp systemiskt. Därmed är risken för interaktioner med andra läkemedel liten.

 • Hur välanvänt är benzydamin?

  Hur välanvänt är benzydamin?

  Benzydamin som substans har använts sedan 1960-talet.

  Benzydamin sugtabletter har varit registrerade i Italien som receptbelagt läkemedel sedan 1976 och som receptfritt sedan 1982.

  Övriga länder: UK, Irland, Spanien, Portugal, Holland, Canada, Australien, Nya Zealand, Argentina, Brasilen och Chile m.m.

 • Kan man ta Zyx tillsammans med andra värktabletter av samma typ (inflammationshämmande/NSAID)?

  Kan man ta Zyx tillsammans med andra värktabletter av samma typ (inflammationshämmande/NSAID)?

  Endast ca 10 % tas upp systemiskt. Därmed bör risken för interaktioner med andra läkemedel vara mycket liten.

 • Kan man ta Zyx tillsammans med antibiotika?

  Kan man ta Zyx tillsammans med antibiotika?

  Inga interaktionsstudier har utförts på människa, men den systemiska tillgängligheten av benzydamin är mycket låg. Endast ca 10% tas upp systemiskt. Därmed bör risken för interaktioner med andra läkemedel vara mycket liten.

 • Vad händer om man sväljer Zyx?

  Vad händer om man sväljer Zyx?

  Om man sväljer en Zyx sugtablett kommer tabletten inte att hjälpa mot halsont. Det är ofarligt att svälja en sugtablett och det ger inga symtom, dvs du kommer inte märka någonting.

Zyx Tablett lindrar halsont

Zyx Tablett

Zyx Tablett lindrar smärta i halsen och svalget oavsett om orsaken är bakterier eller virus.

Lär dig mer om Zyx Tablett

mIcon_map1

Hitta apotek

Zyx går att beställa online från ett nätapotek, men om du vill köpa produkten direkt i butik kan du använda vår apotekssökare här på hemsidan för att se de närmaste apoteken på en karta.

Hitta närmaste apotek