Barn som har ont i halsen

Barn som har ont i halsen

Halsont hos barn

Det är normalt att vara förkyld och ha ont i halsen någon gång per år. Hos barn i förskoleåldern är det ännu vanligare. Genomsnittet är 6 till 10 gånger per år. Barn som är mellan 7 och 18 månader gamla upplever sin infektionskänsligaste tid. Skyddet från mammans antikroppar minskar samtidigt som ett eget immunförsvar inte hunnit byggas upp. De många infektionerna blir ett sätt att bygga upp immunförsvaret inför framtiden. Det är dock inte nyttigt för ett barn att få återkommande infektioner.

Infektioner på förskolan

Det är samtidigt svårt att skydda ditt barn från infektioner och halsont eftersom förskolemiljön ofta är en plats där smittor sprids. Många sjuka eller infekterade barn (och vuxna) vistas inomhus på samma plats. Låg luftfuktighet under vintern gör att virusen har lättare att överleva. I många fall är hygienrutinerna bristande.

Ett bra tips för att undvika smittspridning är att alltid ha förskolebarn hemma om de har halsont eller andra förkylningssymtom. Vardaglig hygien i form av handtvätt vid måltider och toalettbesök hjälper. Det kan även vara bra att vädra rum för att byta ut luft och se till att barnet får vara utomhus åtminstone någon gång varje dag. Nedkylning kan sänka motståndskraften hos immunförsvaret. Kontakt med tobaksrök kan också innebära att barnet blir mer känsligt för infektioner.

Virusinfektion

När halsont orsakas av en virusinfektion handlar det, precis som med vuxna, om att få vila och symtomlindring medan kroppen bekämpar infektionen. Det är bra att få i barnet näring och vätska, speciellt om det har feber. Regelbundet intag av vätska gör att slemhinnorna inte producerar lika mycket trögflytande slem som är svårt att hosta upp. De flesta infektioner orsakas av virus och inte bakterier.

Bakterier och inflammation

Streptokockprover blir ofta missvisande eftersom en del barn har streptokockbakterier i halsen även när de inte uppvisar några förkylningssymtom. Det är också bra att försöka undvika antibiotika om det inte blir absolut nödvändigt, eftersom ditt barn då kan bygga upp ett starkt immunförsvar på egen hand. Antibiotika används framför allt vid bihåleinflammation, lunginflammation, ögoninflammation och öroninflammation.

Vård

Man bör söka vård om barnet får hög feber (över 40,5 grader) eller får ont när det sväljer. Framför allt finns det risk för halsfluss om barnet inte hostar, nyser eller är snorig samtidigt som det har ont i halsen.

Fler artiklar om halsont

Zyx Tablett lindrar halsont

Zyx Tablett

Zyx Tablett lindrar smärta i halsen och svalget oavsett om orsaken är bakterier eller virus.

Lär dig mer om Zyx Tablett

mIcon_map1

Hitta apotek

Zyx går att beställa online från ett nätapotek, men om du vill köpa produkten direkt i butik kan du använda vår apotekssökare här på hemsidan för att se de närmaste apoteken på en karta.

Hitta närmaste apotek