Förkylning

Förkylning

Förkylning

En förkylning innebär att man fått en virusinfektion vars symtom visar sig i de övre luftvägarna. Det är ofta en smitta som sprids lätt, vilket gör att god handhygien och att undvika kroppskontakt med smittade personer blir viktigt för att inte själv få en infektion.

Symtom vid förkylning

När man är förkyld känner man sig ofta hängig och trött. Snuva, hosta, halsirritation och huvudvärk är vanliga symtom. Ibland har man även feber när man är förkyld. Personer med astma eller andra kroniska lungbesvär upplever ofta grövre symtom. Detsamma gäller de som av någon orsak har ett nedsatt immunförsvar.

Behandling av förkylning

När du har en vanlig förkylning i form av en virusinfektion behövs det sällan någon behandling för att bli av med infektionen. Besvären brukar gå över av sig själv. Det man däremot kan göra är att lindra symtomen under tiden infektionen är i kroppen genom att till exempel ta Zyx halstablett vid halsont. Att vila samt undvika fysisk ansträngning och stress kan också göra att du blir av med förkylningen snabbare. Antibiotika hjälper inte mot förkylningar som är orsakade av virus.

Hur ofta brukar man vara förkyld?

Hur ofta man blir förkyld varierar, men det är vanligt att en vuxen person blir förkyld en eller två gånger per år. Vissa grupper, som till exempel småbarnsföräldrar, är extra utsatta eftersom de genom barnen kommer i kontakt med fler virus. Om man av någon orsak har ett svagare immunförsvar gör det att man är mer mottaglig för infektioner.

Struphuvudsinflammation (Laryngit)

Struphuvudsinflammation (eller laryngit) uppstår i vissa fall vid en övre luftvägsinfektion. Stämbanden blir inflammerade och leder till en hes röst, dov hosta och inandningssvårigheter. I vissa fall får man även feber. Oftast orsakas laryngit av en virusinfektion. Ca 10 % av alla barn får någon gång laryngit. Man förebygger sjukdomen på samma sätt som man förebygger en vanlig förkylning, alltså genom att tvätta händerna och undvika människor som bär på smittsamma infektioner.

Laryngit brukar gå över av sig själv efter någon eller några veckor. Röstvila och att undvika rökning är bra för att motverka hesheten. Om hesheten eller ömheten i struphuvudet kvarstår i mer än 2-3 veckor bör man träffa en läkare.

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation är ett besvär som ibland uppkommer när man blir förkyld. Bihålorna, som är hålrum i ansiktsskelettet, svullnar upp och blir täppta. De flesta fall av bihåleinflammation går över av sig själv med hjälp av vila och egenvård. I vissa fall kan det behövas hjälp från vården i form av en spolning eller tömning av bihålorna. Antibiotika används vid svår bakteriell bihåleinflammation.

Det är bra att veta att det inte är bihåleinflammationen i sig, utan förkylningen, som är smittsam. Alltså riskerar du främst att få virusinfektionen (förkylningen), snarare än bihåleinflammationen, när du kommer i kontakt med någon som är smittad.

När bör man söka vård för sin förkylning?

Förkylda behöver sällan söka vård eftersom symtomen ofta orsakas av virusinfektioner som går över av sig själv efter en till två veckor. Om du har feber i över fyra dagar eller om febern återkommer efter att ha varit borta i ett par dagar kan det tyda på en allvarligare infektion som behöver behandling.

Lär dig mer om halsont:

Zyx Tablett lindrar halsont

Zyx Tablett

Zyx Tablett lindrar smärta i halsen och svalget oavsett om orsaken är bakterier eller virus.

Lär dig mer om Zyx Tablett

Förkylningsguiden - kunskapsportalen om förkylningar

Vill du lära dig mer om förkylningar? På Förkylningsguiden.se kan du lära dig mer om förkylningar, deras symtom och hur man bäst lindrar feber, snuva, hosta och andra förkylningssymtom.