Question

Hur behandlar jag mig med Zyx?

Zyx finns som 3 mg sugtablett. Man kan ta en tablett 3 gånger dagligen. Behandlingen får inte pågå under mer än 7 dagar. Hjälper inte Zyx mot halsont inom 3 dagar bör man rådfråga läkare (för att finna orsaken till varför man har ont i halsen). Låt sugtabletten långsamt smälta i munnen för att uppnå bästa effekt.På grund av läkemedlets form ska Zyx inte tas av barn under 6 år (små barn kan inte alltid suga på en tablett och tabletten kan fastna i halsen om den sväljs av små barn). Till barn mellan 6 och 11 år ska sugtabletterna ges under kontroll av en vuxen person.