Question

Kan man ta Zyx tillsammans med andra värktabletter av samma typ (inflammationshämmande/NSAID)?

Endast ca 10 % tas upp systemiskt. Därmed bör risken för interaktioner med andra läkemedel vara mycket liten.