Question

Kan man ta Zyx tillsammans med antibiotika?

Inga interaktionsstudier har utförts på människa, men den systemiska tillgängligheten av benzydamin är mycket låg. Endast ca 10% tas upp systemiskt. Därmed bör risken för interaktioner med andra läkemedel vara mycket liten.