Question

Kan Zyx tas under graviditet och amning?

Nej – p g a att adekvata studier saknas.