Question

Kontraindikationer?

Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något hjälpämne.