Question

Vad hjälper Zyx mot?

Zyx indikation är: “Symtomatisk behandling för att lindra smärta och irritation i mun och svalg.” Zyx ger en lokal smärtlindrande och lätt lokalbedövande effekt i mun och svalg.