Question

Vilka varningar och försiktighetsmått finns?

Hos ett fåtal patienter kan sårbildning i mun/svalg förorsakas av allvarliga sjukdomar. Patienter, vars symtom inte förbättras inom 3 dagar, måste därför uppsöka sin läkare eller tandläkare.

  •      Zyx Citron och Mint innehåller aspartam (sötningsmedel), som är en fenylalaninkälla, och kan därför vara skadligt för personer med fenylketonuri.
  •     Zyx innehåller isomalt. Patienter som lider av det sällsynta, ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör därför inte ta detta läkemedel.
  •     Zyx bör inte användas om du är överkänslig mot salicylsyra eller NSAID.
  •     Zyx ska inte användas om du har eller har haft astma eftersom Zyx då kan ge upphov till kramper i luftrören.