Question

Vilken verksam substans har Zyx?

Det aktiva innehållsämnet är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarar 2,68 mg benzydamin). Det är en lokalverkande NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug),med smärtlindrande och lokalbedövande egenskaper. Zyx verkar endast lokalt. Den lilla mängd som tas upp är inte tillräklig för att ge systemiska effekter.Benzydamin ska inte jämföras med ibuprofen eller diklofenak eftersom benzydamins kemiska egenskaper och hur den verkar skiljer sig från andra NSAIDer.